Österbottens regioncenter  »  Regioncentrets historia  »  Kontakt


Regioncentrets verksamhet

Öppna flikar (öppna / stäng med musklick)

Öppna / stäng med musklick.

Forskning

Aluekeskuksessa tehtävän tutkimuksen kohdealueena on historiallinen ja kulttuurinen Pohjanmaa. Maantieteellisesti määritellen kyse on alueesta, joka etelässä rajautuu Satakuntaan, Hämeeseen, Savoon ja Karjalaan, idässä Venäjään, pohjoisessa Lappiin ja lännessä Pohjanlahteen. Tutkimuksen kohteena ovat alueen muuttoliikkeet (maastamuutto, maahanmuutto ja maassamuutto) sekä niihin liittyvät seikat niin menneisyydessä kuin nykyisyydessäkin sekä myös tulevaisuuden kehityslinjojen hahmottaminen.

Aluekeskus myös mielellään avustaa ja neuvoo vierailevia tutkijoita ja opinnäytetöiden tekijöitä. Myös tiloja voidaan mahdollisuuksien mukaan tilapäisesti tarjota vierailevien tutkijoiden käyttöön. Aluekeskuksen käsikirjasto ja arkistoaineisto ovat maksutta tutkijoiden käytettävissä.

Meneillään olevat tutkimushankkeet

 • Anglé, Jaana & Mattila, Markku: Vieraskieliset lapset eteläisellä Pohjanmaalla: Elämänhallinta ja sosiaalistuminen paikallisyhteisöön ja suomalaiseen yhteiskuntaan. Rahoittajana Suomen Kulttuurirahasto, Etelä-Pohjanmaan rahasto. Maakunnan kärkihanke 2015.
 • Anglé, Jaana & Mattila, Markku: Työvoimaltaan kansainvälinen suomalainen yritys - Yritys, työyhteisö ja paikallisyhteisö vieraskielisen työvoiman hyödyntämisen ja sopeutumisen kehyksessä. Rahoitusvaiheessa.

Valmistuneet tutkimushankkeet

 • Mattila, Markku: Siirtolaisia ja kausityöläisiä: Sundsvallin alueen pohjalainen työvoima 1800-luvun jälkipuoliskolla. Omarahoitteinen. Tuloksena tutkimusartikkeli, joka julkaistu teoksessa Pohjanmaan aluekeskuksen tutkimuksia (n:o 7, 2015).
 • Mattila, Markku (toim.): Aina liikkeessä: Liikkuvainen Pohjanmaa. Pohjanmaan muuttoliikkeitä ja siihen liittyviä ilmiöitä luotaava artikkelikokoelma. Omarahoitteinen. Julkaistu sarjassa Pohjanmaan aluekeskuksen tutkimuksia (n:o 7, 2015).
 • Sotaniemi, Joonas & Mattila, Markku: Eteläisen Pohjanmaan muuttovirrat: Seinäjoki ja Vaasa muuttoalueina vuosien 2007–2011 aineiston valossa. Selvitetään Seinäjoen seutukunnan ja Vaasan seutukunnan asemaa maan sisäisessä tulomuutossa ja lähtömuutossa. Rahoittajana Suomen Kulttuurirahasto, Etelä-Pohjanmaan rahasto. Tulokset julkaistu sarjassa Pohjanmaan aluekeskuksen tutkimuksia (n:o 6, 2013).
 • Mattila, Markku & Björklund, Krister: Tomaatteja, teollisuutta ja monikulttuurisuutta — Närpiön malli kotoutumisen edistäjänä. Omarahoitteinen. Tulokset julkaistu sarjassa Pohjanmaan aluekeskuksen tutkimuksia (n:o 5, 2013).
 • Häkkinen, Anne & Mattila, Markku: Etelä-Pohjanmaan maahanmuuttajat. Rahoittajana Suomen Kulttuurirahaston Etelä-Pohjanmaan maakuntarahasto. Tulokset julkaistu sarjassa Pohjanmaan aluekeskuksen tutkimuksia (n:o 4, 2011).
 • Häkkinen, Anne: Maahanmuuttajien terveyspalvelutarpeeseen vastaaminen Etelä-Pohjanmaalla. Rahoittajina Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri ja Seinäjoen kaupunki. Tulokset julkaistu sarjassa Pohjanmaan aluekeskuksen tutkimuksia (n:o 3, 2009).
 • Maaseudun maahanmuuttajat: Kokemuksia työperäisestä maahanmuutosta Etelä-Pohjanmaan ja Varsinais-Suomen maaseudulla. Helsingin yliopiston Ruralia-instituutin (Seinäjoki), Turun yliopiston Täydennyskoulutuskeskuksen ja aluekeskuksen yhteishanke. Aluekeskuksen osalta tutkijana toimi Markku Mattila. Rahoittaja Maa- ja metsätalousministeriö. Tulokset julkaistu Ruralia-instituutin sarjassa Raportteja, osa 41 (2009).
 • Haatainen, Teemu: Keskisen Pohjanmaan amerikansiirtolaisuus vuosina 1893-1945. Jyväskylän yliopiston historian laitokselle tehdyn pro gradu -työn aiheenanto ja osittaisohjaus (aluepäällikkö). Työ hyväksytty marraskuussa 2008.
 • Rekonen, Petri: Etelä-Pohjanmaan valtamerentakainen siirtolaisuus 1860–1940 ja Etelä-Pohjanmaan väestö ja siirtolaisuus Ruotsiin 1940–1960 sekä Siirtokarjalaiset Etelä-Pohjanmaalla. Tulokset julkaistu Etelä-Pohjanmaan historian VII osassa (2006).
 • Itäpuisto, Timo: Kotipesänä Pohjanmaa: Etelä-Pohjanmaan muuttajat ja kotiseudulla pysyneet. Tulokset julkaistu sarjassa Pohjanmaan aluekeskuksen tutkimuksia (n:o 2, 1999).
 • Österlund, Timo: Pohjanmaan alueen muuttoliike vuosina 1988–1996. Tulokset julkaistu sarjassa Pohjanmaan aluekeskuksen tutkimuksia (n:o 1, 1997).
 • Viita, Ossi: Ville Ritolan elämäkerta. Tulokset julkaistu sarjassa Pohjanmaan aluekeskuksen julkaisuja (n:o 1, 1997).

Andra projekt

 • Vaasan läänin passiluetteloiden digitoiminen ja liittäminen siirtolaisrekisteriin. Tällä hetkellä työn alla on 1890-luvun alku. Digitointia on rahoittanut John G. Annalan säätiö.
 • Syksyllä 2009 aloitettu Etelä-Pohjanmaan maahanmuuttajien siirtolaisuusmuistojen keruuprojekti.
 • Siirtolaisuuden jäljillä -opetuspaketti (7–9 luokat). Paketti koostuu näyttelystä Siirtolaistemme työt Ameriiikassa, tyyppillisestä ”Juhon” siirtolaistarinasta, tehtävistä ja oheismateriaaleista. Paketti on tuotettu yhteistyössä Etelä-Pohjanmaan maakuntamuseon kanssa vuonna 2008. Se kiertää kouluja.
 • Yhteistyö Seinäjoen lukion kanssa syksy 2008–. Siirtolaisuusaiheista koulutusta lukion oppilaiden tarpeisiin.
 • Siirtolaisuusaiheisen tapahtuman järjestäminen Alahärmässä kesällä 2008. Aluekeskus osallistui Alahärmän Härmäläisille Häjyylyille omalla osastollaan, jota varten mm. tuotettiin uusi näyttely Siirtolaistemme työt Ameriiikassa. Hanketta rahoitti Etelä-Pohjanmaan Kehittämisrahasto.
 • Siirtokarjalaisten elämää Pohjanmaalla – muistitiedon keruuprojekti vuonna 2007.
 • Pohjanmaan siirtolaisaiheisten valokuvien keräyskilpailu Valokuvat kertovat vuosina 2001–2002.
 • Osallistuminen Amerikanlesken pennihäät -tapahtuman järjestämiseen Peräseinäjoella kesällä 1999.
 • Siirtolaisuusaiheinen kirjoituskilpailu Siirtolaisuusmuistot talteen 1998. Parhaat kirjoitukset on julkaistu sarjassa Pohjanmaan aluekeskuksen julkaisuja (n:o 2, 2000).
 • Siirtolaisuusmuseo -hanke 1994-2007
 • Siirtolaisuuteen liittyvän aineiston keruuprojekti 1995–.

 

Material

Aluekeskus kerää ja tallentaa muuttoliikkeisiin liittyvää aineistoa. Aineisto tallennetaan aluekeskuksen kokoelmaan, joka on osa Siirtolaisuusinstituutin kokoelmaa. Kerätty materiaali on tekstiä (esim. kirjeitä), kuvia (esim. valokuvia) ja ääntä (esim. haastatteluja). Materiaalia hyödynnetään mm. tutkimus-, julkaisu- ja näyttelytoiminnassa. Erillisiä kokoelmia on kolme:

 1. Siirtolaisuusmuistot talteen -kirjoituskilpailun (1998) materiaali: 157 kirjoitusta (6 kansioita). Materiaali on digitoitu ja helposti käytettävissä.
 2. Siirtokarjalaisten elämää Pohjanmaalla - muistitiedon keruuprojekti (2007–): 25 kirjoitusta (1 kansio)
 3. Maahanmuuttajien elämää Etelä-Pohjanmaalla - muistitiedon keruuprojekti (2008–): 11 kirjoitusta (1 kansio)

Aluekeskuksessa on ylläpidetty kotimaisten lehtien lehtileikekokoelmaa noin vuosilta 1995–2005. Lehtileikekokoelman laajuus on 46 kansiota (n. 4 hyllymetriä).

Aluekeskus on kerännyt myös esineistöä. Esineistö on keväällä 2012 sijoitettu Siirtolaisuusinstituutin päätoimipaikkaan Turkuun.

Tämän lisäksi kokoelmissa on erilaista muuta materiaalia, kuten luetteloita (esim. Göteborgin poliisikamarin siirtolaisluettelot 1869–1900 suomalaisten siirtolaisten osalta), litteroituja haastatteluja, ulkosuomalaisten toimittamia lehtiä ym.

Bibliotek

Aluekeskuksessa on käsikirjasto. Se on pääosin keskittynyt muuttoliikkeisiin mutta myös toimialueen historiaa ja sukututkimusta valottavaa materiaalia on parhaan mukaan kerätty. Käsikirjaston kokoelmaan kuuluu myös ulkomailla painettua siirtolaisten tuottamaa kirjallisuutta. Lehtimateriaali sisältyy arkistoaineistoihin. Käsikirjasto on kaikille avoin, mutta materiaalia ei lainata, vaan se on käytössä aluekeskuksen kirjastohuoneessa. Siirtolaisuusinstituutin varsinainen kirjasto sijaitsee Turussa.

 

Föreläsningar, utbildning, temadagar och annat program

Aluekeskus vastaa toimialueensa tarpeisiin järjestämällä luennointia ja koulutusta. Luennointi voi koskea muuttoliikkeitä ja niihin liittyviä kysymyksiä, koulutus lisäksi vaikkapa arkistojen ja aineistojen käyttöä.

Publikationer och försäljning

Aluekeskus julkaisee kahta sarjaa. Tähän mennessä niissä on julkaistu seuraavat teokset: Tutkimuksia -sarja

 • Mattila, Markku (toim.): Aina liikkeessä: Liikkuvainen Pohjanmaa. Siirtolaisuusinstituutin Pohjanmaan aluekeskuksen tutkimuksia n:o 7, 2015.
 • Markku Mattila & Krister Björklund: Tomaatteja, teollisuutta ja monikulttuurisuutta — Närpiön malli kotoutumisen edistäjänä. Siirtolaisuusinstituutin Pohjanmaan aluekeskuksen tutkimuksia n:o 5 (2013).
 • Anne Häkkinen & Markku Mattila: Etelä-Pohjanmaan maahanmuuttajat. Siirtolaisuusinstituutin Pohjanmaan aluekeskuksen tutkimuksia n:o 4 (2011).
 • Anne Häkkinen: Maahanmuuttajien terveyspalvelutarpeeseen vastaaminen Etelä-Pohjanmaalla. Siirtolaisuusinstituutin Pohjanmaan aluekeskuksen tutkimuksia n:o 3 (2009).
 • Timo Itäpuisto: Kotipesänä Pohjanmaa. Etelä-Pohjanmaan muuttajat ja kotiseudulla pysyneet. vuosina 1988-1996. Siirtolaisuusinstituutin Pohjanmaan aluekeskuksen tutkimuksia n:o 2 (1999).
 • Timo Österlund: Pohjanmaan alueen muuttoliike vuosina 1988-1996. Siirtolaisuusinstituutin Pohjanmaan aluekeskuksen tutkimuksia n:o 1 (1997).

Julkaisuja -sarja

 • Heli Jokinen: "Eihän semmosille reissuille heikompia astioita vierä": Amerikanleskien arkea ja elämää 1900-luvun alun Alahärmässä. Siirtolaisuusinstituutin Pohjanmaan aluekeskuksen julkaisu n:o 3 (2008).
 • Tuula Koskimies-Hautaniemi (toim.): Siirtolaismuistot talteen - Emigrationsminnen. Siirtolaisuusinstituutin Pohjanmaan aluekeskuksen julkaisu n:o 2 (2000).
 • Ossi Viita: Suden hetkiä: Amerikansuomalainen olympiavoittaja Ville Ritola. Siirtolaisuusinstituutin Pohjanmaan aluekeskuksen julkaisu n:o 1 (1997).

 

Siirtolaisuusinstituutin julkaisut myydään pääsääntöisesti Siirtolaisuusinstituutin verkkokirjakaupasta. Aluekeskuksen julkaisusarjojen kirjoja voi tiedustella myös aluekeskuksesta.

Utställningar

Aluekeskus on järjestänyt ja ylläpitänyt myös näyttelytoimintaa. Sen tiloissa on ollut esillä kymmeniä näyttelyjä, joista osa omaa tuotantoa ja osa kiertonäyttelyitä. Viime aikoina aluekeskuksen näyttelytoiminta on ollut harvempaa.  Aluekeskukselta voi tiedustella näyttelyitä lainaksi. Myös apua näyttelyn toteuttamiseen annetaan mahdollisuuksien mukaan.

Aluekeskuksessa esillä olleita näyttelyitä:

 • Joulu Armahainen. Aluekeskuksen omista kokoelmista koottu joulunäyttely
 • Becker Bey. Sotia, seikkailuja, politiikkaa. Waldemar Becker 1840–1907. Lainassa Porvoon museolta
 • Kuvia Peräseinäjoelta. Valokuvanäyttely aluekeskuksen omista kokoelmista.
 • Kevättä ja juhlamieltä. Postikorttinäyttely aluekeskuksen omista kokoelmista.
 • Valokuvat kertovat -kilpailun satoa esillä.
 • Titanic. Siirtolaisuusinstituutin kiertonäyttely.
 • Suomalaiset Australiassa. Siirtolaisuusinstituutin kiertonäyttely.
 • Esa Hakala, puuseppä ja kulttuurilähetti. Näyttely aluekeskuksen omista kokoelmista.
 • Siirtolaistemme työt Ameriiikassa, näyttely omista kokoelmista Alahärmään 3.-6.7.2008
 • Amerikansiirtolaisuutta valottavan näyttelyaineiston toimittaminen Kortesjärvellä kesällä 2007 avoinna olleeseen näyttelyyn Sukukamari.

 

© Siirtolaisuusinstituutti - Migrationinstitutet Upp