Nyheter  »  Tryckalster  »  Nätpublikationer  »  Siirtolaisuus-Migration


Publikationer

Skrivinstruktioner:

Gratispublikationer på nätet:

Migrationsinstitutet pbulicerar både egna och av andra gjorda undersökningar, memoarer och belleristik om migration och etniska frågor. Målsättningen är att informera brett om forskningsresultat så att de kan snabbt tillämpas.

Institutet har följande publikationsserier

  • A-serien (på finska)
  • B-serien (på svenska)
  • C-serien (på engelska)
  • E-serien (specialpublikationer på olika språk)
  • Forskningsrapporter
  • Web-publikationer
  • Österbottens regioncenters publikationsseria
  • Österbottens regioncenters forskningsrapportserie

Institutet publicerar också tidskriften Siirtolaisuus-Migration kvartalsvis. Du kan läsa den här

Våra publikationer kan beställas på webshopen. 

© Siirtolaisuusinstituutti - Migrationinstitutet Upp