"Till Fjärran Länder" -seminarium

Den finlandssvenska emigrationen till utomeuropeiska länder

Kronoby folkhögskola, lördagen den 12 mars 2016.

Program

12.45–13.00   Inledande ord

Direktör Tuomas Martikainen, Migrationsinstitutet

13.00–13.30   ”Hemma i Finland” – en historisk översikt över läget i Finland i början av 1900-talet

Professor Pirjo Markkola, Tammerfors universitet

13.30–14.00   ”Söderut” Emigrationen till Sydafrika

Kansler Ulrika Wolf-Knuts, Åbo Akademi

14.00–14.30   Kaffeservering

14.30–15.00   ”Amerika i mitt hjärta” Amerikaemigrationens olika dimensioner

FD Susanne Österlund-Pötzch, Svenska litteratursällskapet

15.00–15.30   ”Till andra sidan jordklotet”

Australienfararna/professor h.c. Olavi Koivukangas

15.30–15.45   ”Utopin som blev mardröm ” – Colonia Finlandesa i Argentina

Forskare Kjell Herberts, Åbo Akademi

15.45–16.00   En avslutande resumé – Den finlandssvenska emigrationen sammanfattat

Äldre forskare Krister Björklund, Migrationsinstitutet

16.00–17.00   Middag

 

Seminariet ordnas i samarbete med Finlands svenska hembygdsförbund.

Värd för tillfället: projektledare Magnus Enlund, Migrationsinstitutet, Centret för Svenskfinland

Anmälning till magnus.enlund@utu.fi, eller 0445592447 senast 26 februari 2016

© Siirtolaisuusinstituutti - Migrationinstitutet Upp