Mervi Kaukko

 

MEd, Doctoral Student (Education), Research Fellow


Academic Degrees

  • Master of Education (Intercultural teacher education), University of Oulu, 2008

Research Interests

  • Refugee children, forced migration, global education, children's participation, children's rights, action research

Current Research

  • Participation in and beyond liminalities: Action research with Unaccompanied Asylum-seeking Girls

Publications:

  1. Kaukko Mervi (2015 forthcoming) The P, A and R of PAR with Unaccompanied Minors. Accepted to the Journal of Educational Action Research, to be published in July 2015.  DOI 10.1080/09650792.2015.1060159
  2. Kaukko Mervi (2015 forthcoming) The CRC of Unaccompanied Children in Finland. Accepted to International Journal of Children's Rights, to be published in fall 2015.
  3. Kaukko Mervi & Parkkila Helena (2014) Nykyajan totaaliset laitokset tyttöjen suojelijoina. Teoksessa Gissler ym. (toim.) Nuoruus toisin sanoen. Nuorten Elinolot-vuosikirja 2014. Helsinki, Nuorisotutkimusverkosto & THL.
  4. Kaukko Mervi (2014) Kaukko M (2014) Ehjempään aikuisuuteen osallistavan kasvatuksen keinoin. Teoksessa Heikkilä E (toim.) Haavoittuvasta lapsuudesta ehjään aikuisuuteen. Turku, Siirtolaisuusinstituutti/Institute of Migration: 103-116.
  5. Kaukko Mervi (2013). 'We have to learn for ourselves' Participation of unaccompanied minors in a Finnish reception center. In Siirtolaisuus-Migration supplement "Unaccompanied Refugee Minors".
  6. Kaukko Mervi (2013) 'Everyday choices, meaningful activities and reliable adults. Diverse paths to empowerment of unaccompanied asylum-seeking girls. In Törrönen et al. (eds.): Empowering Social Work: Research & Practice, Palmenia Centre for Continuing Education, Helsinki

© Siirtolaisuusinstituutti - Migrationinstitutet Upp