Släktforskning  »  Emigrantregister  »  Guider »  Info  »  Länkar


Vanliga frågor

Öppna flikar (öppna / stäng med musklick)

Öppna / stäng med musklick.

Vilken information omfattar emigrantregistret?

Databaserna i Emigrantregistret varierar till omfång och innehåll. De viktigaste uppgifterna som framkommer är förutom personens för- och släktnamn

 • Sista hemkommun i Finland (passförteckningarna)
 • Yrke (passförteckningarna, utrikesministeriets uppgifter och referensdatabasen)
 • Familjeförhållanden (passförteckningarna, utrikesministeriets uppgifter och referensdatabasen)
 • Ressällskap (pass- och passagerarförteckningarna)
 • Fartygets namn och avgångsdatum från Finland (passagerarförteckningarna)
 • Destination utomlands (passagerarförteckningarna)
 • Dödsdatum och -ort (referenserna och utrikesministeriets uppgifter)

Noggrannare uppgifter om de olika databasernas innehåll hittar du här.

Vilka databaser ingår i emigrantregistret?

Siirtolaisrekisteri koostuu useista erilaisista tietokannoista, joista seuraavat tietokannat ovat tällä hetkellä käytettävissä internetin kautta ("online" ):

 • Matkustajaluettelo (318 000)
 • Passiluettelo (268 000)
 • Lehti- ja kirjallisuusviitetietokanta (19 000)
 • Australian suomalaisia koskeva tietokanta (3 800)
 • Uuden-Seelannin suomalaisia koskeva tietokanta (1100)
 • Venäjänsuomalaiset vainouhrit 1930-1950 (8 000+ tietuetta)

Tietokantoihin on tulossa huomattava määrä uusia tietueita ja tietokantoja, mm. useita kymmeniä tuhansia tietueita sisältävä Göteborgin poliisikamarin suomalaisia siirtolaisia koskeva matkustajaluettelo.

Muut siirtolaisrekisterin tietokannat ovat Siirtolaisuusinstituutin sisäisessä käytössä ja niistä voi kysellä tietoja siirtolaisrekisterin henkilökunnalta tai tulla itse paikan päälle etsimään. Suurin osa näistä tietokannoista on atk-pohjaisia, osa ns. manuaalisia kortistoja ja osa tutkimuksissa, historiikeissa ym. kirjallisissa lähteissä julkaistuja hakemistoja ja luetteloita.

Vilken information från registret kan jag fråga efter eller leta upp själv?

Internetissä olevista online-tietokannoista voi etsiä tietoja omatoimisesti. Rajattu nimihaku on ilmainen. Rajoittamaton, kaikki tiedot näyttävä haku on maksullinen. Käyttömaksu on 15 euroa vuodessa. Muista rekisterin tietokannoista voi kysellä tietoja siirtolaisrekisterin henkilökunnalta allaolevin yhteystiedoin. Henkilökunnan suorittama haku on maksullinen, 30-60 euroa.. Maksun suuruus riippuu haun viemästä ajasta ja löytyneiden tietojen määrästä.

Vilken bakgrundsinformation behövs för sökningen?

Internet-tietokannoista voi etsiä tietoja pelkän sukunimen tai jopa sen alkukirjainten perusteella. Henkilön tunnistamiseksi tarvitaan kuitenkin yleensä muitakin tietoja. Siirtolaisrekisterin henkilökunnalle lähetettävissä kyselyissä olisivat ainakin seuraavat tiedot toivottavia:

 • Kaikki siirtolaisen tunnetut nimet - myös isän nimi (patronyymi), jos mahdollista
 • Syntymäaika/-vuosi

Lisäksi seuraavat tiedot helpottavat etsinnässä:

 • Lähtöaika Suomesta (jos tiedossa tai suunnilleen)
 • Viimeisin asuinkunta Suomessa (jos tiedossa)
 • Kohdepaikka ja ensimmäinen osoite kohdemaassa (jos tiedossa)
 • Aviosääty Suomessa ja tiedot mahdollisesta puolison muutosta
 • Matkakumppanit
 • Muut mahdolliset tiedot

Vad kostar det att söka i emigrantregistret?

Rajattu omatoiminen haku internet-tietokannasta on ilmainen. Löytyneistä tietueista näytetään tällöin vain nimitiedot. Rajoittamattoman omatoimisen haun ("Täyshaku") käyttömaksu on 20 euroa vuodessa.

Siirtolaisrekisterin henkilökunnan suorittamien hakujen hinta on 30-60 euroa riippuen hakuun käytetystä ajasta ja löytyneiden tietojen määrästä. Näistä hauista on sovittava erikseen ja niistä lähetetään asiakkalle erillinen lasku.

Var annanstans finns det information om emigranter och släktforskning?

Tärkeimmät aihepiiriin liittyvät kotimaiset ja ulkomaiset tietolähteet ja tietokannat löytyvät Siirtolaisuusinstituutin linkkihakemistosta.

Frågor om användningen av emigrantregistret

© Siirtolaisuusinstituutti - Migrationinstitutet Upp