Centret för Svenskfinland

Centret för Svenskfinland har till uppgift att forska i och dokumentera utvandringen från och invandringen till Svenskfinland. Forskningsfältet berör de svenskspråkiga delarna av Finland. Centret ligger i Åbo Akademis utrymmen i Vasa. Centret, som är en del av Migrationsinstitutet, grundades den 26 mars 2014 av institutets styrelse.

Centret kommer huvudsakligen att bedriva forskning, men också utställnings-, arkiv- och konferensverksamhet.

Varför ett migrationscenter för Svenskfinland?

Migrationsinstitutet i Åbo har redan från tidigare varit ett tvåspråkigt forskningsinstitut, men behovet av en särskild svenskspråkig enhet har visat sig vara stort. Dels beror detta på att emigrationen från Svenskfinland till andra länder varit särskilt omfattande, i proportion till övriga Finland. Dels har Svenskfinland också en något annorlunda profil än övriga Finland, gällande invandring. Centrets målsättning är därför att systematiskt forska i och dokumentera det specifika finlandssvenska flyttningsmönstret.

Aktuellt

 • Utredningen "Inte bara Sverige" av Kjell Herberts har nu utkommit! Rapporten kan laddas ner med den här länken.
 • Utredningen "Morgondagens skärgårdsbo" av Dan Sundblom & Pia Liljeroth har nu utkommit! Rapporten kan laddas ner med den här länken.
 • "Den första veckan grät jag...." av Karin Lindfors & Asta Lumikero. Publikationen kan laddas ner med den här länken.
 • Seminarium "Arbetskraftsinvandring i Österbotten – Työperäinen maahanmuutto Pohjanmaalla" 1.11.2018, kl 12–16.30, Hanken i Vasa. Program Presentationerna
 • Seminarium "På väg tillsammans – integrationsprocessen i Svenskfinland" 21.3.2018, kl 15.15–16.45, Akademisalen, Åbo Akademi Vasa. Program
  • Huvudtalare docent Östen Wahlbeck, Helsingfors universitet; integrationen i ett europeiskt, nationellt och lokalt perspektiv. Se presentation via länken.
 • "Integration i projektform - en kartläggning av integrationsprojekt i Svenskfinland" av Linda Bäckman. Rapporten kan laddas ner med den här länken.
 • "Emigrationen till Ryssland" seminarium vid Kronoby folkhögskola 28.10.2017. Ladda pdf broschyr
 • Utredningen "Ung i Österbotten 2016–2017 - Nuoret Pohjanmaalla 2016–2017" av Patrik Söderberg har nu utkommit! Rapporten kan laddas ner med den här länken
 • Utredningen "Behöver vi ett invandrarråd? - en kartläggning över intresset för ett invandrarråd i Jakobstadsregionen" har nu utkommit! Rapporten kan laddas ner med den här länken

 

Program för år 2016:

 • Flyttningen till Sverige ökar – vad är det som händer?

Tankesmedjan Magma och Migrationsinstitutet/Centret för Svenskfinland arrangerar ett seminarium om de svenskspråkigas utflyttning till Sverige.
Onsdagen 30.11.2016 kl. 10–12 i Rotundan på Campus Allegro, Köpmansgatan 10, Jakobstad.

 • Undervisningspaketet Migration i Finland och EuropaUndervisningspaketet Migration i Finland och Europa

Migrationsinstitutet har tidigare publicerat ett finskspråkigt undervisningspaket om migration för lärarhandledning. Nu har detta undervisningspaket översatts till svenska, uppdaterats och kompletterats med finlandssvenska särdrag. Hela paketet kan nu laddas ner på följande länk: http://www.migrationinstitute.fi/sv/informationstjanster/laropaket

Pågående projekt:

 • Kartläggning av integrationsprojekt i Svenskfinlan: Centret för Svenskfinland gör för tillfället en kartläggning över integrationsfrämjande projekt i Svenskfinland sedan år 2000. Syftet är att få en överblick över vilka typer av projekt som genomförts och pågår. Materialinsamlingen omfattar rapporter, artiklar, webbsidor och annat material kring avslutade och pågående projekt, samt intervjuer med projektkoordinatorer och andra nyckelpersoner i de finlandssvenska och tvåspråkiga kommunerna. Arbetet utmynnar i en rapport som särskilt fokuserar på god praxis hämtad ur projekten. Rapporten utges under hösten 2017. Projektet genomförs av fil. mag. Linda Bäckman.
 • Verket Den finlandssvenska emigrationens historia publiceras under år 2018.
 • Undervisningspaketet Migration i Finland och Europa har utkommit och delas ut till svenskspråkiga skolor under hösten 2016.
 • Höstens Emigrationscafé 6.9.–7.12.2016
 • Centret är med som samarbetspartner i projektet "Frågelista: Tur (och retur?)". Syftet med projektet är att dokumentera finlandssvenska migranters erfarenheter. Mera information om projektet finns via följande länk: 
  http://www.sls.fi/sv/projekt/fragelista-tur-och-retur
 • Emigrationscafé 2.2.2016–3.5.2016
 • "Till fjärran länder" -seminarium 12.3.2016

Program för år 2015:

Kontaktuppgifter:

Projektledare, FM Magnus Enlund
Tel. +358 44 5592447

 • E-post: magnus.enlund@utu.fi
 • Plats:Åbo Akademi, Vasa/B4, PB 311 65101 VASA
 • Öppen ma-pe 8:30-16:00 

                                                     Finansiärer

SFVFonden
SOS

© Siirtolaisuusinstituutti - Migrationinstitutet Upp