Administration  »  Österbottens regioncenter »  Fonder och stipendier


Bakgrund och uppgifter

Migrationsinstitutet, som grundades i Åbo 1974, är Finlands enda forskningsinstitut som specialiserat sig på migrationsforskning och -dokumentation. Institutet har ett regioncenter i Seinäjoki och i Kronoby verkar Centret för svenskfinland. Migrationsinstitutets huvuduppgifter är:

  • insamla och förvara material som ansluter sig till migration och etnicitet
  • bedriva forskning om migration och etnicitet
  • publicera vetenskaplig forskning, artiklar och andra texter inom området
  • utveckla och bedriva internationellt och nationellt samarbete med olika institutioner och samfund
  • tillhandahålla information om migration och flyttningsrörelser

© Siirtolaisuusinstituutti - Migrationinstitutet Upp