Henrik Jacob Wikar – afrikaresenär

Kirjoittaja: 
Vuosi: 
2010

Henrik Jacob Wikar är känd för afrikadagboken utgiven i hans namn. Wikar var emellertid ingen antropolog eller upptäcktsresande, som sentida forskare gjort honom till, utan på fl ykt undan lagen och sina gäldenärer.Föreliggande text är avsedd att rätta till missförstånd och felaktigheter i tidigare forskning om afrikaresenären H. J. Wikar.

© Siirtolaisuusinstituutti - Migrationinstitutet Upp