Arkiv  »  Arkivanvisningar   »  Arkivmaterial   »  Bildgalleri   »  Utställningar   »   Länkar


Donationer

  • Vi tar emot donationer 

Migrationsinstitutet tar emot donationer och testamenteringar från Finland och från utlandet. Tidigare erhållna donationer har placerats bl.a. i institutets forskningsfond. Utdelningen används för att stöda forskning om emigration från finland, dokumentering och konferensverksamhet. Emigrantarkivet emottar också donationer i form av olika dokument och föremål att bevara för framtida generationer, t.ex. 

  • manuskript
  • brev
  • dagböcker
  • fotografier
  • intervjuinspelningar
  • grammofonskivor
  • nyttoföremål

Kontakt:

 

© Siirtolaisuusinstituutti - Migrationinstitutet Upp