Arkiv  »  Arkivmaterial  Bildgalleri  »  Utställningar  »  Donationer  »  Länkar


Hur arkivet används

Migrationsarkivet är ett historiskt arkiv. Migrationssamlingarna står till allmänt förfogande för forskare och andra intresserade. Det pågående digitaliseringsprojektet gör en allt större del av materialet tillgängligt via webben. I början av 2016 hade t.ex. de populära emigrantbreven digitaliserats till ca. 60 %. 

Originalmaterialet finns i Migrationsinstitutets utrymmen. De utlånas inte till annat ändamål än för utställningar. Kopior av det digitala materialet kan användas på distans enligt avtal.

Vänligen kontakta arkivarien om ni önskar besöka arkivet. 

För alla användning av arkivmaterialet, såväl i Migrationsinstitutets utrymmen som på distans, uppgörs ett avtal där bl.a. villkoren för avändningen av materialet och publicering definieras. Arkivarien tillahandahåller information om det material som finns i arkivet. 

Fotostatkopior av dokument kan fås mot betalning. För digitala kopior debiteras inte om dokumenten redan finns i digital form.

  • Arkivbesökare ombeds kontakta arkivarien på förhand

 

© Siirtolaisuusinstituutti - Migrationinstitutet Upp