Arkivanvisningar  »  Arkivmaterial  »  Bildgalleri  »  Utställningar  »  Donationer  »  Länkar


Arkivet

En av Migrationsinstitutets huvuduppgifter är att insamla och arkivera material som hänför sig till migration. Dessutom samarbetar institutet med allmänna och privata arkiv, bibliotek och forskningsinstitut runtom i världen och håller sig ajour med utvecklingen inom fältet.

 • Öppet vardagar (må-fre) kl. 9.00–16.00.
 • Kontakt: arkivarie Jarno Heinilä

Arkivet utnyttjas för släktutredningar, för forskning och bildsökning. För digitalisering och uppbyggande av databaser har anställts personer med sysselsättingsbidrag och studerande inom arkivbranschen.

Arkivsamlingar


Migrationsinstutets arkiv hade i början av år 2014 ca. 1 900 arkivhelheter som införskaffats som donationer eller på annat sätt. Arkivmaterialet utökas fortgående med donationer från olika håll. Dessutom tillförs material i samband med forskningsprojekt, institutets egna anskaffningar och kopiering. Materialet behandlas och uppbevaras i enlighet med Riksarkivets och Museiverkets regelverk.

Arkivet omfattar följande samlingar:

 • Brevsamling:: ca. 15 000 st
 • Postkort: Drygt 3 500
 • Fotografier: drygt 23 000
 • Diapositiv: Ca. 2500 som berör migration.
 • Mikrofilmer: 5 olika helheter (ca. 130 rullar)
 • Grammofonskivor (bl.a. hundratals stenkakor)
 • AV-samlingen:
  - emigrantintervjuer (ca. 700 timmar) 
  - radioprogram 
  - videokassetter 
  - emigrantmusik
  - filmer
 • Biografiska och organisatoriska dokument
 • Föremål: Arkivet har också museiföremål som t.ex. tavlor och amerikatrunkar. Totalantalet katalogiserade föremål är ca. 1 200 st.

Årligen sker tiotals utlåningar från arkivet, informationssöking för släktforskning och vetenskaplig forskning. Arkivet förser också forskare och massmedia med bildmaterial. Samlingarna handhas av arkivarie Jarno Heinilä. Med sysselsättningsbidrag anställd personal har assisterat i uppgörande av kartotek och organisering av materialet.

 

 

© Siirtolaisuusinstituutti - Migrationinstitutet Upp