Nana Lehtinen

 

Verkostotutkija

nana.lehtinen@gmail.com


Oppiarvo:

FM, puheterapeutti, tohtorikoulutettava

Asiantuntemus:

Kielikato (language attrition), Siirtolaisuus ja kieli, Kaksikielisyys, Monikielisyys, Kognitiivis- kommunikatiiviset kielen ja puheen häiriöt

Nykyinen tutkimus:

Tutkimusprojektissa selvitetään yli 20 vuotta englanninkielisessä kieliympäristössä asuneiden suomalaisten siirtolaisten puhumassa suomen kielessä ilmeneviä kielikadon tyyppipiirteitä ja kuvataan puhekielen muutoksia. Suomen kielen, logopedian ja kielitieteen rajapinnalle asettuvassa tapaus-verrokkitutkimuksessa kerätään aineistoa sekä Pohjois-Kaliforniassa asuvilta suomalaisilta siirtolaisilta että Suomessa asuvilta verrokkipuhujilta. Kerätty aineisto tullaan tallettamaan FIN-CLARIN konsortion koordinoimaan Kielipankkiin (www.kielipankki.fi).

© Siirtolaisuusinstituutti Takaisin ylös