Mervi Matswetu

 

Tutkija

mervi.matswetu@utu.fi

Puh. +358 40 8383 230

 


Oppiarvo:

  • Jatko-opiskelija, Tampereen yliopisto, (väitöskirjatutkimus JKK, aluetieteet)
  • Yhteiskuntatieteiden maisteri (Globaalit opinnot, sosiologia), Lundin yliopisto, Ruotsi 2010

Asiantuntemus:

monikulttuurisuus, kotoutuminen, maahanmuuttajanuoret, pääomat kehitystyökaluna, evaluaatio- ja laadullinen tutkimus

Nykyinen tutkimus:

AboaNova – Maahanmuuttajien kotoutumisen edistäminen Turun seudulla

Euroopan sosiaalirahaston rahoittaman AboaNova – Maahanmuuttajien kotoutumisen edistäminen Turun seudulla -hankkeen (1.3.2017–29.02.2020) tavoitteena on nopeuttaa maahanmuuttajien siirtymistä kielikoulutuksesta muihin koulutuksiin ja/tai työelämään sekä yrittäjiksi kehittämällä uusia, entistä työelämälähtöisempiä kielikoulutuksen toteutustapoja. Lisäksi tavoitteena on kehittää digitaalisen ohjauksen, muun ohjauksen ja tukitoiminnan malleja samoin kuin maahanmuuttajatyötä tekevien verkostoyhteistyötä ja yhteisiä toimintatapoja. Hankkeen kansainvälisen yhteistyön tavoitteena on toisilta oppimisen ja yhteisen kehittämistyön avulla edistää maahanmuuttajien kotoutumista ja nopeampaa siirtymistä koulutukseen ja työelämään sekä yrittäjyyteen.

Projektia koordinoi Turun kaupungin sivistystoimiala partnereinaan Siirtolaisuusinstituutin ohella Turun kaupungin kaupunkikehitysryhmä, Turun Aikuiskoulutuskeskus ja Turun kristillinen opisto. Kansainvälisessä yhteistyössä ovat lisäksi mukana yhteistyökumppaneita Ruotsista ja Belgiasta.

Siirtolaisuusinstituutin tehtävänä on toteuttaa hankkeen tutkimus- ja arviointiosiot. Keväällä 2017 tuotetaan aluksi tietoa, jonka avulla hankkeen eri toimenpiteet pysytään suunnittelemaan mahdollisimman tehokkaiksi. Hankkeen edetessä tutkimuksen tavoitteena on arvioida toimenpiteiden toimivuutta vuonna 2018 sekä projektin loppuvaiheessa syksyllä 2019 saavutettujen tulosten vaikuttavuutta.

Tutkimusjulkaisu ilmestyy Siirtolaisuusinstituutin julkaisusarjassa vuonna 2019.

Hankkeen viralliset sivut.

Julkaisuja

Matswetu, Mervi (2017). 1. Tutkimusraportti: ABOANOVA – maahanmuuttajien kotoutumisen edistäminen Turun seudulla. Saatavissa: http://www.koulutustakuu.fi/wp-content/uploads/2017/06/AboaNova_Tutkimusraportti-1_2017.pdf

Matswetu 2016. ”Täydellisen hiekkakakun metsästys – mietteitä kotoutumisprosessista nyky-Suomessa”. Vihreä Tuuma 2/2016 teemanumero: maahanmuutto ja muuttoliikkeet [verkkolehti] 15.6.2016. Saatavissa: https://www.vihreatuuma.fi/taydellisen-hiekkakakun-metsastys-mietteita-kotoutumisprosessista-nyky-suomessa/

Niinivaara, E. & Suonpää, M. 2014. ”Kaikki jauhaa siitä takuujutusta, mutta mikä se oikein on?” -nuorisotakuu ja maahanmuuttajapoikien arki. Teoksessa: A. Gretschel, K. Paakkunainen, A.-M. Souto & L. Suurpää (toim.) Nuorisotakuun arki ja politiikka. Helsinki: Nuorisotutkimusseura, 47.

© Siirtolaisuusinstituutti Takaisin ylös