Eveliina Lyytinen

 

Erikoistutkija

eveliina.lyytinen@utu.fi

Puh. +358 (0)400 219 184

 


Oppiarvo:

 • Filosofian tohtori (Ihmismaantiede/pakolaistutkimus), University of Oxford, 2014
 • Filosofian maisteri (Pakolaistutkimus), University of Oxford, 2008
 • Filosofian maisteri (Ihmismaantiede), Turun yliopisto, 2006

Asiantuntemus:

 • Pakkomuutto, pakolaisuus, kaupunkipakolaisuus, laadulliset tutkimusmenetelmät, tutkimusetiikka

NordForsk

Työtehtävät:

Laadullinen pakolaistutkimus osana Coming of Age in Exile (CAGE) -hanketta (Osatutkimukset 2 c: Pohjoismaisia työmarkkinoille pääsyä edistävien politiikkojen vertaileva tutkimus & 3 b Nuoret pakolaiset työmarkkinoilla - Mitkä heidän kokemuksensa ovat siirtymisestä koulutuksesta työmarkkinoille), pakkomuuttoon liittyvät asiantuntijatehtävät

Nykyinen tutkimus:

Coming of Age in Exile (CAGE)

Toimin erikoistutkijana yhteispohjoimaisessa CAGE -hankkeessa Coming of Age in Exile (CAGE) - Health and Socio-Economic Inequities in Young Refugees in the Nordic Welfare Societies, jota rahoittaa NordForsk (2015-2019).

Tutkimushanketta koordinoi Kööpenhaminan yliopiston MESU-tutkimuskeskus (the Danish Research Centre for Migration, Ethnicity and Health). Yhteistyökumppaneita Siirtolaisuusinstituutin lisäksi ovat Karolinska Institute/CHESS-yksikkö Tukholman yliopistosta, Göteborgin yliopsto, The Norwegian Centre for Violence and Traumatic Stress Studies ja Telemark University College Faculty of Health and Social Studies.

Osallistun CAGE-hankkeen kahteen tutkimuskokonaisuuteen (2015-2018), jotka liittyvät (tutkimus 2) pohjoismaisten hyvinvointilinjausten vertaileviin tutkimuksiin ja (tutkimus 3) laadullisiin koulutusta ja työmarkkinoihin osallistumista koskeviin tutkimuksiin.

Osatutkimus 2 c: Vertaileva tutkimus pohjoismaisista työmarkkinoille pääsyä edistävistä linjauksista (1.11.2015-31.12.2016)

Kyseisen osatutkimuksen tarkoituksena on tuottaa laajamittainen kuva pohjoismaisista linjauksista, joilla edistetään nuorten ihmisten, ja erityisesti nuorten pakolaisten pääsyä työmarkkinoille. Osatutkimuksessa analysoidaan laadullisin menetelmin kansallisten hallitusten nuoria ja pakolaisia koskevia työmarkkinapoliittisia linjauksia. Tutkimusaineisto käsittää myös työlainsäädäntöä, linjauksia arvioivia dokumentteja ja kansallisia nuorten työelämään osallistumista koskevia tilastoja.  Tutkimusaineisto analysoidaan vertailemalla eri Pohjoismaita. Näin maiden välisiä eroja voidaan tunnistaa tiettyinä ajanjaksoina. Politiikka-analyysin tulokset liittyvät työmarkkinoita koskevaan laajempaan tutkimukseen. Lisäksi tulosten perusteella laaditaan koko tutkimushankkeen toimenpide-ehdotuksia.

Osallistujat: Karl Gauffin (koordinaattori, Ruotsi), Lena Andersson (Ruotsi), Isabell Schierenbeck (Ruotsi) ja Eveliina Lyytinen (Suomi).

Osatutkimus 3 b: Nuoret pakolaiset työmarkkinoilla – Mitkä heidän kokemuksensa ovat siirtymisestä koulutuksesta työmarkkinoille (1.11.2015–31.12.2018)

Kyseisessä osatutkimuksessa tarkastellaan 18-30 -vuotiaiden nuorten pakolaisten, jotka ovat saapuneet Suomeen ennen täysi-ikäisyyttä, siirtymistä erilaisista oppilaitoksista aktiiviseen rooliin työmarkkinoille. Suomen tilannetta käytetään pohjoismaisena tapaustutkimuksena. Lisäksi tutkimuksessa selvitetään työnantajien kokemuksia pakolaisten työllistämisestä. Pakolaisten kanssa tehtävät haastattelut analysoidaan narratiivisen elämäntarina-analyysin avulla. Työnantajahaastatteluissa selvitetään yleisiä rekrytointistrategioita sekä erityisiä hyötyjä/haittoja pakolaistaustaisten työntekijöiden palkkaamisessa. Nämä haastattelut analysoidaan sisällönanalyysilla. Kokonaisuudessaan haastatteluaineistoa käytetään rekisteritutkimuksen tulosten (tutkimus 1) kontekstualisointiin.    

Osallistujat: Elli Heikkilä (koordinaattori, Suomi) ja Eveliina Lyytinen (Suomi). 

Keskeisimmät julkaisut:

 • Lyytinen, E. & Lepola, O. (2018) Docpoint: Elämää kolmessa maassa. Politiikasta-blogiteksti, 26.1.2018 (http://politiikasta.fi/docpoint-elamaa-kolmessa-maassa/)
 • Gauffin, K. & Lyytinen, E. (2017) Working for Integration - A Comparative Analysis of Policies Impacting Labour Market Access among Young Immigrants and Refugees in the Nordic Countries. CAGE project report. (http://cage.ku.dk/publications/CAGE_Policy_Report_1.pdf)
 • Lyytinen, E. (forthcoming) ‘In a group you feel OK, but outside there you are ready to die’ – The role of a support group in disabled refugees’ struggles for their ‘right to the city’ in Kampala, Uganda. Michael E Leary-Owhin & John P McCarthy (eds.) Routledge Handbook of Henri Lefebvre, the City and Urban Society, Routledge.
 • Lyytinen, E. ja A. Zaidan (2017) Kun he unelmoivat, heidän piti paeta. Alio-kirjoitus. Turun Sanomat, 20.6.2017
 • Lyytinen, E. (2017) Kauhuskenaarioista ja vaihtoehtoisista totuuksista etiikkaan. Järjestöjen kriittisiä huomioita ympäristön muutoksesta ja humanitaarisesta toiminnasta. Siirtolaisuus-Migration, 1: 16–17.
 • Lyytinen, E. (2017) Olemmeko kartalla? Suomalaisten viranomaisten ja IOM:n näkemyksiä ympäristön muutokseen ja muuttoliikkeisiin. Siirtolaisuus-Migration, 1: 29–30.
 • Lyytinen, E. (2017) Refugees 'Journeys of Trust: Creating an Analytical Framework to Examine Refugees Exilic Journeys with a Focus on Trust. Journal of Refugee Studies, 30 (4): 489–501 (doi: https://doi.org/10.1093/jrs/few035)
 • Lyytinen, E. (2016) Pakkomuutto haasteena ja mahdollisuutena - globaaleja ja kansallisia suojelumalleja etsimässä, 73-88. Teoksessa: Heikkilä, E. ja Martikainen, T. (toim). Maassamuutto ja siirtolaisuus kehityksen moottoreina? IX Muuttoliikesymposium 2015. Siirtolaisuusinstituutti, Turku (http://www.migrationinstitute.fi/fi/publication/maassamuutto-ja-siirtolaisuus-kehityksen-moottoreina)
 • Lyytinen, E. (2016) Liikkuvuuden tutkimusta ja arkea Beirutissa, Libanonissa. Siirtolaisuus-Migration, 3-4: 62-64. Migration Institute of Finland, Turku. (http://www.migrationinstitute.fi/fi/julkaisut/siirtolaisuus-migration)
 • Lyytinen, E. (2016) Havaintoja pakkomuuttotutkimuksen poliittisuudesta. ETMU blogi, 22.8.2016 (http://etmu.fi/havaintoja-pakkomuuttotutkimuksen-poliittisuudesta/)
 • Lyytinen, E. (2016) Informal places of protection: Congolese refugees’ ‘communities of trust’ in Kampala, Uganda. Journal of Ethnic and Migration Studies (http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/1369183X.2016.1207506
 • Lyytinen, E. (2016) Maailman pakolaispäivä muistuttaa meitä solidaarisuudesta ja perhe-elämän merkityksestä (”World Refugee Day reminds us of solidarity and the importance of family”) Alio-kirjoitus/Op-ed. Turun Sanomat, 20.6.2016. 
 • Lyytinen, E. (2016) Tutkimusmatkaa kaupungista kaupunkiin (”Reserach expedition from city to city”). Siirtolaisuus-Migration, 2: 20–22. Institute of Migration, Turku. (http://www.migrationinstitute.fi/fi/julkaisut/siirtolaisuus-migration
 • Lyytinen, E. (2015) Book review: Sans Papiers. The Social and Economic Lives of Young Undocumented Migrants by Bloch Alice, Sigona Nando & Zetter Roger. Siirtolaisuus - Migration, 4: 38–39 (http://www.migrationinstitute.fi/fi/news/siirtolaisuus-migration-42015
 • Lyytinen, E. (2015) Pakkomuuttajien suojelu (“Protection of forced migrants”). RajatOn -educational material for schools on borders and forced migration (https://rajatontatiedekasvatusta.wordpress.com/oppimateriaali/pakkomuuttajien-suojelu/
 • Lyytinen, E. (2015) Pakkomuuttajat turvaa hakemassa (”Forced migrants seeking safety”). RajatOn - educational material for schools on borders and forced migration (https://rajatontatiedekasvatusta.wordpress.com/turvaa-hakemassa/)
 • Lyytinen, E. (2015) Congolese refugees' 'right to the city' and urban protection in Kampala, Uganda. Journal of Eastern African Studies, 9 (4): 593-611
 • Lyytinen, E. (2015) Refugees' sense of place in Uganda: Geographical scales of urban protection and host-refugee relations. Refugee Survey Quarterly, 34 (2): 45-77.
 • Lyytinen, E. (2015) The politics of mistrust amongst and between Congolese refugees and the institutions providing refugee protection in Kampala, Uganda. Teoksessa: Koizumi, K. and G. Hoffstaedter (eds.) Urban Refugees Challenges in protection, service and policy. Research in place, space and politics series, Routledge, London.
 • Zetter, R., Ruaudel, H., Deardorff-Miller, S., Lyytinen, E. and Thibos, C. (2014) The Syrian displacement crisis and a Regional Development and Protection Programme: Mapping and meta-analysis of existing studies of costs, impacts and protection. Tana Copenhagen and the Ministry of Foreign Affairs of Denmark. (http://www.alnap.org/resource/10679)
 • Lyytinen, E. (2014) Yhä useampi pakolainen asuu kaupungissa ("The majority of refugees live in urban areas"). Vieraskynä/Op-ed. Helsingin Sanomat, 18.7.2014. (http://www.hs.fi/paakirjoitukset/a1405571949368)
 • Lyytinen, E. (2013) Spaces of trust and mistrust: Congolese refugees, institutions and protection in Kampala, Uganda. Unpublished DPhil thesis. School of Geography, University of Oxford.
 • Lyytinen, E. and Kullenberg, J. (2013) Urban Refugee Research and Social Capital. A Roundtable Report and Literature Review. International Rescue Committee and Women's Refugee Commission, New York. (http://womensrefugeecommission.org/programs/livelihoods/research-and-resources/908-urban-refugee-research-and-social-capital)
 • Lyytinen, E. (2011). The exclusion of urban IDPs. Pambazuka News, 27.7.2011 (Online: http://www.pambazuka.org/en/category/features/75223)
 • Lyytinen, E. (2009). A tale of three cities: IDPs, urbanization and humanitarian action in Abidjan, Khartoum and Mogadishu. New Issues in Refugee Research, UNHCR. (http://www.unhcr.org/4a1d33e96.html)
 • Lyytinen, E. (2009). Household energy in refugee and IDPs camps - Challenges and solutions for UNHCR. New Issues in Refugee Research, UNHCR. (http://www.unhcr.org/4a1d2f422.html)
 • Lyytinen, E. (2008) UNHCR`s protection of internally displaced persons (IDPs) under the cluster approach. MSc dissertation in Forced Migration, Refugee Studies Centre, University of Oxford. (http://www.migrationinstitute.fi/files/pdf/webreport/webreport_041.pdf)
 • Lyytinen, E. (2007) Pakkomuutto globaaliongelmana ("Forced Migration as a Global Problem"). MSc thesis in Human Geography, Department of Geography, University of Turku. (http://www.migrationinstitute.fi/files/pdf/webreport/webreport_022.pdf)

© Siirtolaisuusinstituutti Takaisin ylös