Elina Turjanmaa

 

Tutkija

elina.turjanmaa@utu.fi

Puh. +358 (0)40 574 8915

 


Oppiarvo:

 • Jatko-opiskelija, Sosiaalitieteiden laitos (Sosiaalipsykologia), Helsingin yliopisto
 • Valtiotieteiden maisteri (Sosiaalipsykologia), Helsingin yliopisto, 2011

Asiantuntemus:

 • Maahanmuuttajanuoret, sukupolvisuhteet maahanmuuttajaperheissä, nuorisotutkimus, perhetutkimus, eri etnisten ryhmien väliset suhteet

Nykyinen tutkimus:

Tutkin maahanmuuttajanuorten ja kantaväestön nuorten välisiä kaverisuhteita Sata omenapuuta -hankkeessa.

Sata omenapuuta -hankkeen tavoitteena on edistää kolmansien maiden nuorten kuntiin kotoutumista ja osallisuutta liikunnan ja kulttuurin keinoin. Tavoitteena on myös kehittää kuntien ja järjestöjen ammattilaisten kulttuuritietoista osaamista ja kerätä tietoa nuorten tuen tarpeesta ja vuorovaikutuksesta kantaväestön kanssa. Hanketta koordinoi Turun ammattikorkeakoulu.

Siirtolaisuusinstituutin tutkimusraportti nuorten kaverisuhteista julkaistaan vuoden 2017 lopussa.

Sata omenapuuta

Keskeisimmät julkaisut:

 • Säävälä, M., Turjanmaa, E. & Alitolppa-Niitamo, A. (2017). Migrant home–school information flows in Finnish comprehensive schools. International Journal of Migration, Health and Social Care, 13(1), 39–52.
 • Turjanmaa, E., Alitolppa-Niitamo, A. & Jasinskaja-Lahti, I. (2017). 1.5 generation Adolescents’ Autonomy Negotiations in Transnational Migrant Families. Migration Letters, 14(1), 75–87.
 • Turjanmaa, E., Alitolppa-Niitamo, A. & Wikström, K. (2016). Perhe muuttaa ja muuttuu: Pääkaupunkiseudun nuorten kokemuksia sukupolvisuhteiden muutoksista kotoutumisvaiheessa (s. 53–66). Nuorten elinolot -vuosikirja 2016.
 • Alitolppa-Niitamo, A. & Leinonen, E. Lapset ja lapsuus maahanmuuttotutkimuksessa (101–105). Hyvinvointikatsaus 1/2014.
 • Haikkola, L., Säävälä, M., Alitolppa-Niitamo, A., Malin, M. & Leinonen, E. (2014). Lasten ja perheiden elinympäristö. Teoksessa K. Wikström, L. Haikkola & T. Laatikainen (toim.) Maahanmuuttajataustaisten nuorten terveys ja hyvinvointi. Tutkimus pääkaupunkiseudun somali- ja kurditaustaisista nuorista. Työpaperi 17/2014. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/116199/URN_ISBN_978-952-302-212-6.pdf?sequence=1
 • Mähönen, T. A., Leinonen, E. & Jasinskaja-Lahti, I. (2013). Met expectations and the wellbeing of diaspora immigrants: A longitudinal study. International Journal of Psychology, 48(3), 324–333.
 • Alitolppa-Niitamo, A. & Leinonen, E. (2013). Perhe, nuoret ja maahanmuutto. Teoksessa A. Alitolppa-Niitamo, S. Fågel & M. Säävälä (toim.) Olemme muuttaneet – ja kotoudumme. Maahan muuttaneen kohtaaminen ammatillisessa työssä (s. 96-113). Väestöliiton Monikulttuurinen osaamiskeskus. Vaasa: Kirjapaino Fram.
 • Leinonen, E. (2013). Toinen sukupolvi tulee! Kvartti 2/2013. http://www.kvartti.fi/fi/artikkelit/toinen-sukupolvi-tulee
 • Leinonen, E. (2013). Perheen sukupolvisuhteet ja kotoutuminen nuorten näkökulmasta. Tutkimuksia 2013:3. Helsinki: Helsingin kaupungin tietokeskus.

© Siirtolaisuusinstituutti Takaisin ylös