Toiminta » Syntyhistoria » Yhteystiedot    


Seinäjoen yksikkö

Siirtolaisuusinstituutin Seinäjoen toimipiste sijaitsee Seinäjoen yliopistokeskuksen tiloissa. Se dokumentoi ja tutkii pohjalaisia muuttoliikkeitä ja niihin liittyviä kysymyksiä niin menneisyydessä kuin nykyisyydessäkin ja selvittää tutkimuksen keinoin niiden mahdollisia tulevia kehityslinjoja ja pulmakohtia.

Toiminnan kohdealue on historiallinen ja kulttuurinen Pohjanmaa. Maantieteellisesti määritellen kyse on alueesta, joka etelässä rajautuu Satakuntaan, Hämeeseen, Savoon ja Karjalaan, idässä Venäjään, pohjoisessa Lappiin ja lännessä Pohjanlahteen.

Seinäjoen yksikössä työskentelee erikoistutkija Markku Mattila sekä tarpeen mukaan projektitutkijoita ja muuta tilapäistä henkilökuntaa.

Seinäjoen toimipiste vastaa toimialueensa asukkaiden tiedontarpeeseen järjestämällä pyynnöstä luennointia, koulutusta tai opetusta. Luennointi voi koskea muuttoliikkeitä, koulutus vaikkapa siirtolaisrekisterin tai arkistojen käyttöä. Tällä hetkellä toimipisteellä on säännöllinen "opetussuhde" Seinäjoen lukioon, jonka oppilaille erikoistutkija Markku Mattila pitää säännöllisesti opetusta.

Myös opinnäytetöiden ohjaaminen tulee kysymykseen sikäli, kun aiheet liittyvät Seinäjoen toimipisteen toimialaan (Pohjanmaan muuttoliikkeet ja niihin liittyvät ilmiöt (esim. etniset suhteet) eilen, tänään, huomenna).

Seinäjoen toimipisteestä kannattaa kysyä myös harjoittelumahdollisuutta. Harjoittelijoita on otettu resurssien mukaan. Mikäli teet tutkimustyötä, jonka aihe liittyy toimipisteen toimialaan voit kysyä myös mahdollisuutta työtilan saamisesta.

 

 

© Siirtolaisuusinstituutti Takaisin ylös