Aluekeskuksen toiminta » Syntyhistoria » Yhteystiedot    


Pohjanmaan aluekeskus

Siirtolaisuusinstituutin Pohjanmaan aluekeskus on Siirtolaisuusinstituutin alueellinen toimipiste Pohjanmaalla. Se dokumentoi ja tutkii pohjalaisia muuttoliikkeitä ja niihin liittyviä kysymyksiä niin menneisyydessä kuin nykyisyydessäkin ja selvittää tutkimuksen keinoin niiden mahdollisia tulevia kehityslinjoja ja pulmakohtia.

Aluekeskus aloitti toimintansa Peräseinäjoella vuonna 1994. Vuonna 2011 aluekeskus muutti Seinäjoen keskustaan, kampusalueelle.

Toiminnan kohdealue on historiallinen ja kulttuurinen Pohjanmaa. Maantieteellisesti määritellen kyse on alueesta, joka etelässä rajautuu Satakuntaan, Hämeeseen, Savoon ja Karjalaan, idässä Venäjään, pohjoisessa Lappiin ja lännessä Pohjanlahteen.

Aluekeskus kerää ja tallentaa muuttoliikkeisiin liittyvää materiaalia. Materiaali voi olla esimerkiksi tekstiä, kuvaa (liikkumatonta tai liikkuvaa) tai äänitallennetta. Materiaali tallennetaan aluekeskuksen kokoelmiin, jotka ovat osa Siirtolaisuusinstituutin kokoelmaa. Materiaali on maksutta tutkijoiden käytettävissä. Varsinaista museaalista esineistöä aluekeskuksen toimitiloihin ei kerätä. Siirtolaisuusinstituutin pääpaikka Turussa ottaa sitä vastaan.

Aluekeskusta johtaa aluepäällikkö. Lisäksi aluekeskuksessa työskentelee toimistohenkilökuntaa sekä tarpeen mukaan projektitutkijoita ja muuta tilapäistä henkilökuntaa.

Aluekeskuksen perusvoimavarat tulevat Opetus- ja kulttuuriministeriöltä (rahoitus) ja Seinäjoen kaupungilta (toimitilat). Yhteistyökumppaneita ovat toimialueen muut muuttoliikkeistä kiinnostuneet organisaatiot.

 

© Siirtolaisuusinstituutti Takaisin ylös