GDPR – Tietosuoja-asetus

Toukokuun 25. päivä astui voimaan uusi EU:n laajuinen tietosuoja-asetus, General Data Protection Act. Hallitus on esittänyt uutta kansallista tietosuojalakia täydentämään ja täsmentämään EU:n yleistä tietosuoja-asetusta. Tietosuojalaki on tällä hetkellä eduskunnan käsittelyssä. Henkilötietolaki on voimassa, kunnes se kumotaan ehdotetulla tietosuojalailla. EU-oikeuden etusijaperiaatteen vuoksi tietosuoja-asetuksen kanssa ristiriidassa olevaa kansallista lainsäädäntöä ei kuitenkaan sovelleta.

Monet periaatteet säilyvät ennallaan, mutta GDPR tuo myös uusia tietosuojaa ja henkilötietojen käsittelyä koskevia velvoitteita, joihin on valmistauduttava.

Julkaisemme lähiaikoina instituutin kotisivulla lisätietoja asiasta. Selvennämme tällä hetkellä tietosuojakäytäntöjämme vastaamaan asetusta.

Siirtolaisuusinstituutti on vastuussa henkilötiedoista ja käsittelemme tietoja GDPR:n mukaisesti. Tämä tarkoittaa sitä, että

  • henkilötiedot kerätään vain tiettyä, nimenomaista ja laillista tarkoitusta varten,
  • kerätään vain tarpeellinen määrä henkilötietojen käsittelyn tarkoitukseen nähden
  • niitä käsitellään lainmukaisesti, asianmukaisesti, luottamuksellisesti ja turvallisesti
  • päivitetään tarvittaessa ja oikaistaan virheelliset tiedot

Sinulla on oikeus saada tietoa siitä, mitä itseäsi koskevia henkilötietoja instituutti käsittelee. Voit halutessasi vaatia henkilötietojen oikaisemista tai poistamista.

 

© Siirtolaisuusinstituutti Takaisin ylös