Kansainväliset muuttoliikkeet ovat hyvin monimuotoisia ja kompleksisia ilmiöitä, ja muuttoliikkeiden tutkimus on hyvin fragmentoitunutta. Keskeinen lähtökohta tilanteen korjaamiseksi niin Suomessa kuin ulkomailla on lisääntyvä vuorovaikutus eri alojen tutkijoiden välillä. Myös kansainvälinen yhteistyö on tärkeää ylirajaisia ilmiöitä tutkittaessa.

Muuttoliikkeiden vuosisata -hankkeessa järjestetään kahdeksan monitieteistä asiantuntijatapaamista, joissa pureudutaan kansainvälisten muuttoliikkeiden tutkimuksen globaalisti tärkeisiin kiistakysymyksiin. Asiantuntijatapaamisten yhteydessä järjestetään yleisölle avoimia luentoja.

Hankkeen tapahtumat jakautuvat kahteen teemavuoteen Globaali tilanne vuonna 2017 ja Eurooppa ja Suomi vuonna 2018. Ensimmäisen vuoden tapahtumien osateemoina ovat ympäristönmuutos, väestönkasvu, kehitys ja diaspora. Vuoden 2018 osateemoina ovat politisoituminen, talous, sukupolvet ja diversiteetti.

Hankkeen kesto: 1.1.2017–31.12.2018.

Globaali tilanne (2017)

  1. Ympäristö Migrations and Environmental Change 24.–25.1.2017 (Turku/Helsinki)
  2. Kehitys Interconnections between Transnational Migration and Development 5.–6.9.2017 (Tampere)
  3. Diaspora Diasporic Dislocations: Forced Migration in an Interconnected World 4.–5.12.2017 (Helsinki)

Eurooppa ja Suomi (2018)

  1. Sukupolvet Immigrant Generations in Urban Contexts 16.–17.5.2018 (Turku)
  2. Väestönkasvu Global Population Growth and Migrations 14.–15.8.2018 (Turku)
  3. Politisoituminen Politics of Migration: The Governance of the International Mobility of People 22.–23.10 2018 (Tampere)
  4. Diversiteetti Changing patterns of migration and superdiversity 13.–14.11.2018 (Helsinki)
  5. Talous European Labour Markets and International Migration 4.12.2018 (Turku)

Suomen Kulttuurirahaston myöntämän Argumenta-apurahan tuella toteutettavan hankkeen taustaorganisaatioihin kuuluvat Siirtolaisuusinstituutti, Tampereen yliopiston TRANSIT-tutkimuskeskus, Turun yliopiston tulevaisuuden tutkimuskeskus ja Etnisten suhteiden ja kansainvälisten muuttoliikkeiden tutkimuksen seura.

Koordinaattorina hankkeessa toimii Kaisu Issakainen (kissak(at)utu.fi).

© Siirtolaisuusinstituutti Takaisin ylös