Lehtileikkeet

Lähes 800 näytettä siirtolaisuutta käsittelevästä yli 23 000 lehtileikkeen kokoelmasta 1900-luvun alkuvuosikymmeniltä 1960-luvun lopulle. Näytteet on jaoteltu karkeasti maan tai maanosan sekä teeman mukaan.

Suomi-Seuran lehtileikekokoelma

Suomi-Seura (http://www.suomi-seura.fi/) on perustettu vuonna 1927 yhteydenpitovälineeksi ulkomailla olevien suomalaisten ja heidän jälkeläistensä ja Suomen välillä. Seura toimii tänäkin päivänä aktiivisesti. Yleisen historian siirtolaisuustutkimuksen laajetessa yhteydet Suomi-Seuraan olivat vilkkaat. Seura oli kerännyt laajan ulkosuomalaisia ja Suomi-yhteyksiä koskevan lehtileikekokoelman, jossa on materiaalia monista maista ja erilaisista aihepiireistä (vierailuista, yhdistysten toiminnoista, Suomen avustamisesta sodan aikana, sisä- ja ulkopoliittista kysymyksistä, jne.). Eniten on aineistoa amerikansuomalaisista, mutta paljon myös Kanadasta, Australiasta, Venäjältä/Neuvostoliitosta ja muualtakin.

Turun yliopiston yleisen historian oppiaineen ja Siirtolaisuusinstituutin yhteistyönä tehty vuosia kestänyt digitointiprojekti saatiin päätökseen vuonna 2015. Tuloksena on noin 23000 suomalaista ja ulkomaista lehtileikettä vuosilta 1920-1965.

Digitoituun leikekokoelmaan voi tutustua kokonaisuudessaan Siirtolaisuusinstituutin arkiston tiloissa tai Turun yliopiston Yleisen historian laitoksen kokoelmahuoneessa.

Voit ladata kokoelman perusluettelon sekä tarkan hakutoiminnallisen leikeluettelon alla olevilla linkeillä:

© Siirtolaisuusinstituutti Takaisin ylös