OMSKOGEN projekti alkaa syksyllä 2014

OMSKOGEN

Hösten 2014 påbörjades projektet OMSKOGEN.

Projektet är ett Nordiskt samarbete där Norge, Finland och Sverige ingår.  Projektets har möjliggjort genom stöd av Nordiska Kulturfonden.

Projektet riktar sig till ungdomar som bor på eller i ett område som har stark koppling till Finnskogen och medföljande kulturarv. Syftet med projektet är att låta ungdomar berätta om sig själva och sin identitet utifrån det geografiska området och dess kulturarv. Viktigt för projektet är att ungdomarna tillåts ge sina svar utan påverkan av deltagande institutioner.

Under våren 2015 kommer ungdomarnas arbete att påbörjas. Under en intensiv period i mars - april kommer ungdomarna producera korta filmer som berättar om dem själva.
Produkten av ungdomarnas arbete kommer att bli en utställning som skall visas hos de partners som deltar i projektet men även på andra platser där man arbetar med migration, integration och kulturarv.

I projektet deltar:

 

© Siirtolaisuusinstituutti Takaisin ylös