Tutkijan määräaikainen toimi haettavana Siirtolaisuusinstituutissa

19.4.2017
Siirtolaisuusinstituutissa on haettava määräaikainen tutkijan toimi 2–3 kuukaudeksi alkaen 1.5.2017 tai sopimuksen mukaan. Tutkijan tehtävänä on selvittää ja arvioida maahanmuuttoon liittyvien direktiivien käytännön toimeenpanoa Suomessa. Hanke koskee erityisosaajadirektiivin (2009/50/EY), perheenyhdistämisdirektiivin (2003/86/EY), opiskelijadirektiivin 2004/114/EY), tutkijadirektiivin (2005/71/EY) ja pitkään oleskelleita koskevan direktiivin (2003/109/EY) kattamaa alaa. Kyseessä on EU:n komission ICF-konsulttiyhtiöltä tilaama selvitys, jonka kansallisen osuuden laatii Siirtolaisuusinstituutti.

Tehtävän suorittamisessa ovat eduksi seuraavat taidot ja tiedot: (1) Suomen maahanmuuttoon liittyvän lainsäädännön ja hallintokäytäntöjen sekä alan toimijoiden hyvä tuntemus (erityisesti työperusteiseen maahanmuuttoon ja perheyhdistämiseen liittyen); (2) käsitys EU:n maahanmuuttoon liittyvien direktiivien sisällöstä ja merkityksestä suhteessa jäsenmaiden lainsäädäntöön; (3) suomalaisen yhteiskunnan ja työelämän hyvä yleistuntemus; (4) käsitys tai kokemus muuttamisesta toiseen maahan käytännössä; (5) vahva kokemus hallinnollisten tekstien tulkitsemisesta; (6) aiempi kokemus monikansallisesti koordinoituihin selvityshankkeisiin osallistumisesta; ja (7) sujuva englannin ja suomen tai ruotsin kielen taito. Soveltuva maisterin tai tohtorin tutkinto luo edellytykset tehtävän hoitamiseen.

Hakemus sisältäen ansioluettelon, julkaisuluettelon ja lyhyen kuvauksen motivaatiosta hakea määräaikaista tointa tulee lähettää Siirtolaisuusinstituuttiin sähköpostilla, mieluummin pdf-tiedostona, erikoistutkija Outi Lepolalle (outi.lepola(at)utu.fi). Tehtävä täytetään mahdollisimman nopeasti ja hakemuksia aletaan arvioida ma 24.4.2017 alkaen. Palkkaus kokemuksen mukaan 2500–3500 EUR/kk.

Hakemuksessa tulee käyttää seuraavia formaatteja:

Ansioluettelo (http://www.tenk.fi/en/template-researchers-curriculum-vitae)
Julkaisuluettelo (http://www.aka.fi/en/funding/how-to-apply/appendices-required/guidelines-for-list-of-publications/)

Lisätietoja:

Erikoistutkija Outi Lepola
outi.lepola(at)utu.fi
p. 045 636 2157.

 

© Siirtolaisuusinstituutti Takaisin ylös