Siirtolaisuusinstituutti selvittämään turvapaikanhakijoiden oikeusapupalveluita

20.3.2018
Vuonna 2016 kansainvälistä suojelua hakevien oikeutta oikeusapuun turvapaikkaprosessin aikana rajoitettiin turvapaikanhakijoiden määrän kasvun aiheuttamaan resurssipulaan vedoten. Samalla turvapaikanhakijoiden avustaminen keskitettiin oikeusaputoimistoihin, ja prosessin oikeusapu rajattiin pääsääntöisesti julkisten oikeusavustajien tehtäväksi.

Muutokset ovat herättäneet huolta siitä, onko turvapaikanhakijoiden saama oikeusapu riittävää ja laadukasta.

Turvapaikanhakijoiden oikeusturvasta ja sen väitetyistä puutteista on keskusteltu julkisuudessa kiihkeäänkin sävyyn. Siksi on tärkeää, että oikeusavun tilaa nyt ryhdytään selvittämään riippumattoman tutkimuksen keinoin, Siirtolaisuusinstituutin erikoistutkija Outi Lepola kertoo.

Oikeusministeriön tilaamassa hankkeessa selvitetään oikeusavun ja velka- ja talousneuvonnan saatavuutta sekä palvelujen tarkoituksenmukaisuutta ja laatua asiakkaan näkökulmasta. Siirtolaisuusinstituutti vastaa tutkimuksen toteutuksesta turvapaikanhakijoiden oikeusapupalveluiden osalta.

Oikeusturvalla on korostunut tärkeys turvapaikkapäätöksissä, koska virheellisillä kielteisillä päätöksillä voi olla kohtalokkaita seurauksia lähtömaahansa käännytetyille turvapaikanhakijoille ja valtio voi syyllistyä palautuskiellon rikkomiseen, Lepola lisää.

Siirtolaisuusinstituutin erikoistutkija, VTT Outi Lepola vastaa tutkimuksen suunnittelusta, asiantuntijoiden haastattelusta ja raportoinnista. Lisäksi hankkeeseen osallistuu kolme tutkimusavustajaa, jotka haastattelevat turvapaikanhakijoita heidän omalla kielellään.

Tutkimus käynnistyy huhtikuussa 2018 ja kestää lokakuuhun 2019. Turvapaikanhakijoiden oikeusapupalveluja käsittelevä väliraportti julkaistaan marraskuussa 2018.

Hankkeen toteuttavat Helsingin yliopiston Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutti Krimo, Siirtolaisuusinstituutti ja Owal Group. Hankkeen johtajana toimii Oikeuspolitiikan tutkimusyksikön tutkimusjohtaja, VTT Kati Rantala Helsingin yliopiston Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutista.

Lisätiedot:

Siirtolaisuusinstituutin erikoistutkija, VTT Outi Lepola, puh. 040 159 4645, outi.lepola(at)utu.fi

 

© Siirtolaisuusinstituutti Takaisin ylös