Seminarium vid Kronoby folkhögskola 28.10.2017

”Inte bara skräck och fasa” – ett historiskt och nutida perspektiv på emigrationen till Ryssland
21.9.2017

12.00 Inledning
projektledare Magnus Enlund

12.10–12.50 Följderna av de ryska härjningarna i Österbotten under Stora ofreden
FD Johanna Aminoff-Winberg

12.50–13.30 De svenskspråkiga finländarnas vistelse i S:t Petersburg under medlet av 1800-talet
FD Johanna Wassholm

13.30–14.10 Kaffe och tårta

14.10–14.50 Grusade drömmar – emigrationen till Sovjet under 1930-talet
professor emeritus Sune Jungar

14.50–15.30 Nutidens finländare i Ryssland med fokus på S:t Petersburg
redaktör Anders Mård

15.30–15.45 Sammanfattande slutord
docent Holger Wester


Välkommen, fritt inträde!

Förhandsanmälningar (från 1.8.2017) till Kronoby medborgarinstitut, 06-8231528, mi.kvarnen.fi

Arrangeras av:
Migrationsinstitutet/Centret för Svenskfinland
I samarbete med:
Kronoby medborgarinstitut
Finlands svenska hembygdsförbund

Ladda ner pdf broschyr här.

 

© Siirtolaisuusinstituutti Takaisin ylös