Seminarium

På väg tillsammans – integrationsprocessen i Svenskfinland

15.3.2018
21.3.2018 klockan 15.15–16.45, Akademisalen, Åbo Akademi Vasa

Moderator: PeD, universitetslärare Mikaela Björklund

15.15 Presentation av Migrationsinstitutet/Centret för Svenskfinland
Projektledare Magnus Enlund

15.20 Integrationen i ett europeiskt, nationellt och lokalt perspektiv
Docent Östen Wahlbeck

16.00 Erfarenheter av arbetet med integrationsfrågor
Integrationskonsult Ramiesa Mahdi

16.25 Frågor, diskussion

© Siirtolaisuusinstituutti Takaisin ylös