Moskeija- ja monitoimikeskushankkeen lausunto on julkaistu

19.5.2017, Helsingin kiinteistövirasto, STT
Siirtolaisuusinstituutin lausunto Helsinkiin ehdotetusta moskeija- ja monitoimikeskushankkeesta on valmistunut.

Helsingin kaupungin teettämässä asiantuntijalausunnossa tarkastellaan hankkeeseen liittyviä taustatietoja, integraatio- ja turvallisuusnäkökohtia, hankkeen rahoitusta ja sitä, missä määrin hanke edustaa muslimiväestöä Suomessa.

Lausunnon ovat laatineet kiinteistöviraston pyynnöstä Siirtolaisuusinstituutin johtaja, FT Tuomas Martikainen ja uskontotieteen tohtorikoulutettava TM, PsM Teemu Pauha. Lausunto liittyy moskeija- ja monitoimikeskushankkeeseen, jota varten Helsingin kaupunki on saanut vuonna 2015 tontinvaraushakemuksen Suomen Muslimiliitto ry:ltä, Kulttuuri- ja uskontofoorumi FOKUS ry:ltä ja Suomen Musliminaiset ry:ltä perustettavan Oasis-säätiön lukuun.

Mahdollisesta määräaikaisesta tontinvarauksesta hankkeen suunnittelua varten päättää Helsingin kaupunginhallitus. Päätösehdotus valmistuu arviolta syys–lokakuussa 2017. Mikäli hanke etenee, rakentamisen edellyttämästä kaavamuutoksesta päättää aikanaan kaupunginvaltuusto.

Päätösehdotuksen valmistelusta vastaa Helsingin kaupungin kiinteistövirasto (1.6.2017 alkaen kaupunkiympäristön toimiala). Valmistelun yhteydessä arvioidaan muun muassa, onko tontille ehdotettu rakennushanke laajuutensa, sisältönsä ja rahoituksensa puolesta toteuttamiskelpoinen. Päätöksenteon tueksi kiinteistövirasto tulee pyytämään lausunnot Siirtolaisuusinstituutin lisäksi ainakin opetus- ja kulttuuriministeriöltä, sisäministeriöltä sekä ulkoasiainministeriöltä.

 

Oasis-lausunto-Siirtolaisuusinstituutti-2017.pdf

© Siirtolaisuusinstituutti Takaisin ylös