Avoin työpaikka

19.2.2019
Euroopan sosiaalirahaston rahoittaman AboaNova – Maahanmuuttajien kotoutumisen edistäminen Turun seudulla -hankkeen (1.3.2017–29.2.2020) tavoitteena on nopeuttaa maahanmuuttajien siirtymistä kielikoulutuksesta muihin koulutuksiin ja/tai työelämään sekä yrittäjiksi kehittämällä uusia, entistä työelämälähtöisempiä kielikoulutuksen toteutustapoja. Lisäksi tavoitteena on kehittää digitaalisen ohjauksen, muun ohjauksen ja tukitoiminnan malleja samoin kuin maahanmuuttajatyötä tekevien verkostoyhteistyötä ja yhteisiä toimintatapoja. Kansainvälisen yhteistyön tavoitteena on toisilta oppimisen ja yhteisen kehittämistyön avulla edistää maahanmuuttajien kotoutumista ja nopeampaa siirtymistä koulutukseen ja työelämään sekä yrittäjyyteen.

Projektin toteutuksesta vastaavat Turun kaupungin sivistystoimiala, Turun Aikuiskoulutuskeskus, Turun kristillinen opisto ja Siirtolaisuusinstituutti. Kansainvälisessä yhteistyössä ovat lisäksi mukana Ruotsi ja Belgia.

Siirtolaisuusinstituutti toteuttaa hankkeen tutkimus- ja arviointiosion. Keväällä 2017 on tuotettu aluksi tietoa, jonka avulla hankkeen eri toimenpiteet on pysytty suunnittelemaan mahdollisimman tehokkaiksi. Viime vuonna hankkeessa tehtiin väliarviointi. Nyt viimeisessä vaiheessa tutkimuksen tavoitteena on arvioida toimenpiteiden toimivuutta ja saavutettujen tulosten vaikuttavuutta.

Siirtolaisuusinstituutissa on haettava 6 kk mittainen tutkijan määräaikainen toimi. Työtehtävät sijoittuvat vuodelle 2019 sopimuksen mukaan. Kuukausipalkka hankkeessa on 3 000 €. Vapaamuotoinen hakemus, sisältäen ansioluettelon, julkaisuluettelon ja lyhyen kuvauksen motivaatiosta hakea määräaikaista toimea, tulee lähettää Siirtolaisuusinstituuttiin sähköpostilla, mieluummin pdf-tiedostona, hallinnon assistentti Krista Mielismäki-Kettuselle (e-mail: krista.mielismaki(at)utu.fi). Hakuaika on perjantaihin 1.3.2019 klo 16.00 saakka.

Hakemuksessa tulee käyttää seuraavia formaatteja:

Ansioluettelo

Julkaisuluettelo

Lisätietoja:

Tutkimusjohtaja Elli Heikkilä, elli.heikkila(at)utu.fi; puh: 0400 695 452.

 

© Siirtolaisuusinstituutti Takaisin ylös