Avoin työpaikka

10.1.2019
Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama Siirtolaisuusinstituuttisäätiö on ainoa muuttoliikkeiden tutkimukseen ja dokumentointiin erikoistunut laitos Suomessa.

Haemme nyt Seinäjoelle

ERIKOISTUTKIJAA sekä TUTKIJAA

määräaikaiseen työsuhteeseen.

Erikoistutkija ja tutkija työskentelevät Muuttoliike kuntien elinvoiman moottorina – Seinäjoen kaupunkiseudun aluekehityksen tutkimushankkeessa (2019‒2021). Hanke on luonteeltaan tutkimus- ja kehittämishanke, jossa yhtäältä selvitetään kaupunkiseudun muuttovirtoja ja toisaalta selvitetään alueella ammatillisissa oppilaitoksissa opiskelevien näkemyksiä muuttamisesta tai alueelle jäämisestä. Aineiston pohjalta tuotetaan alueen kuntien käyttöön politiikkasuosituksia.

Hankkeen erikoistutkijaksi haetaan post doc -tasoista tutkijaa, jonka tutkimuskokemus liittyy esimerkiksi maantieteeseen, aluetieteeseen, yhteiskuntatieteeseen tai muuttoliikkeeseen. Erikoistutkija tulee osaltaan vastaamaan aineistonkeruusta ja analysoinnista sekä politiikkasuosituksista ja tutkimusraporttien sekä artikkelien kirjoittamisesta. Tehtävä jatkuu vuoden 2021 loppuun saakka.

Hankkeen tutkijaksi haetaan maisterin tutkinnon soveltuvalta tutkimusalalta suorittanutta henkilöä. Tutkija tulee avustamaan aineistonkeruussa ja analysoinnista sekä julkaisujen tekemisessä. Lisäksi hän hoitaa hankkeen seminaarien ja tapaamisten käytännön järjestelyt. Tutkija palkataan hankkeeseen 18 kuukaudeksi (lopullinen päätös rahoituksesta tarvitaan kuitenkin ensin).

Edellytämme hyvää suomen- ja englannin kielen taitoa. Eduksi katsotaan instituutin toimialan tuntemus ja hyvät vuorovaikutustaidot. Hanke toteutetaan Siirtolaisuusinstituutin Seinäjoen yksikössä. Osittainen etätyö on mahdollista. Valittavan henkilön odotetaan osallistuvan myös Siirtolaisuusinstituutin yleiseen toimintaan.

Palkkaus perustuu vaativuuteen ja henkilökohtaiseen suoriutumiseen. Erikoistutkija sijoittuu Siirtolaisuusinstituutin palkkatasolle 3 (lähtöpalkka 3000 €) ja tutkija tasolle 2 (lähtöpalkka 2000 €) Lisäksi maksetaan enintään 60 % henkilökohtaisen suoriutumisen mukaan. Työ aloitetaan sopimuksen mukaan.

Vapaamuotoinen hakemus ja ansioluettelo 31.1.2019 klo 16.00 mennessä joko s-postilla krista.mielismaki(at)utu.fi tai postitse: Siirtolaisuusinstituutti, Krista Mielismäki-Kettunen, Eerikink. 34, 20100 Turku.

Lisätiedustelut:

Erikoistutkija Markku Mattila, markku.mattila(at)utu.fi, 044 259 2447

 

© Siirtolaisuusinstituutti Takaisin ylös