Arbetskraftsinvandring i Österbotten – Työperäinen maahanmuutto Pohjanmaalla

7.9.2018
Migrationsinstitutet/Centret för Svenskfinland, Hanken Svenska Handelshögskolan och Åbo Akademi arrangerar ett seminarium/workshop vid Hanken i Vasa den 1.11 kl. 12–16.30 om temat arbete och migration i Österbotten, med fokus på arbetskraftsinvandring. Anmälning senast 24 oktober 2018 till projektledare Magnus Enlund, magnus.enlund@utu.fi Alla varmt välkomna!

Seminariet är avgiftsfritt och hålls på svenska och finska/Seminaari on maksuton ja kaksikielinen

Program/Ohjelma (PDF)

12.00–12.10 Inledning/Alkusanat
Projektledare Magnus Enlund, Migrationsinstitutet/Centret för Svenskfinland
Prorektor Sören Kock, Hanken Svenska Handelshögskolan

12.10–12.40 Arbetskraftsinvandring – ett nationellt och regionalt perspektiv/Työperäinen maahanmuutto – kansallinen ja alueellinen näkökulma
Regeringsrådet/Hallitusneuvos Olli Sorainen, Arbets- och Näringsministeriet/Työ- ja elinkeinoministeriö

12.40–13.10 Jobba i Österbotten – vinst eller nitlott? – ett internationellt och invandringspersepktiv/Työura Pohjanmaalla – voitto vai tappio – maahanmuuton kannalta sekä kansainvälisyyden näkökulma
VD Kristian Schrey, Viexpo

13.10–13.30 Servicerådgivning för arbetskraftsinvandraren/Työperäiselle maahanmuuttajalle tarkoitettu palvelu ja neuvonta
Servicerådgivare Petra Winberg, Welcome Office

13.30–13.50 Business Lead – en möjlighet för företag att förändra liv/yrityksen mahdollisuudet olla mukana muuttamassa maahanmuuttajan elämää
VD Marc Hinnenberg, Hanken & SSE Executive Education

13.50–14.10 Kaffe/Kahvitarjoilu

14.10–15.00 Workshop, arbete i smågrupper/pienryhmätyöskentely

15.00–15.30 Sammanfattning av diskussionerna/Yhteenveto

I workshopen diskuteras projekt som olika aktörer bedriver samt åtgärdsförslag och uppslag till projektidéer angående arbetskraftsinvandring i Österbotten.

Workshopissa keskustellaan työperäiseen maahanmuuttoon Pohjanmaalla liittyvistä projekteista ja toimenpide-ehdotuksista.

I samband med anmälningen vänligen meddela med tanke på gruppindelningen i workshopen inom vilken sektor du är verksam:

  • Kommun (kommunala organ, myndigheter)
  • Beslutsfattande (politiker)
  • Näringsliv (företag, näringslivsorganisation)
  • Forskning (tex. Universitet, Yrkeshögskola)

Workshopin ryhmäjaon vuoksi, toivomme ilmoittautumisen yhteydessä tietoa millä sektorilla toimit:

  • Kunta
  • Päätöksenteko
  • Elinkeinoelämä
  • Tutkimus

Anmäl dig senast den 24 oktober 2018 till projektledare Magnus Enlund, magnus.enlund@utu.fi, tel. 0445592447
Ilmoittautumiset viimeistään 24. lokakuuta 2018 projektinjohtaja Magnus Enlundille, magnus.enlund@utu.fi, tel. 0445592447

Tid och plats/Aika ja paikka:

1.11. kl. 12.00–16.30
Hanken Svenska Handelshögskolan
Biblioteksgatan 16, Vasa/Kirjastokatu 16, Vaasa

Program PDF/Ohjelma PDF

© Siirtolaisuusinstituutti Takaisin ylös