Johanna Hiitola

Senior researcher

johanna.hiitola@utu.fi

+358 40 671 2357

 

 

 

Academic degrees:

DSocSci (Gender Studies), University of Tampere 2015

Expertise:

Social work with forced migrants, welfare state policies and practices, racism, child protection, gendered violence, gendered parenthood, qualitative methods in social sciences.

Research projects:

Families Apart: Navigating Everyday Life in the Context of Family Separation (Master project: Family Separation, Migration Status, and Everyday Security: Experiences and Strategies of Vulnerable Migrants, Academy of Finland 2018‒2021) Social Empowerment in Rural Areas (EU Interreg 2016–2019)

Selected publications:

Peer-reviewed scientific articles:

 • Hiitola, Johanna, Turtiainen, Kati & Vuori, Jaana (forthcoming) Afghan migrant parents enacting precarious citizenship. In Johanna Hiitola, Kati Turtiainen, Sabine Gruber & Marja Tiilikainen (eds.) Parenthood in transition: Borderlands, transnational mobility and welfare society in Nordic countries. Routledge.
 • Hiitola, Johanna & Vuori, Jaana (2018) Afganistanilaisten pakkomuuttajien arjen kansalaisuus ja toiminnan mahdollisuudet [Afghan forced migrants’ everyday citizenship and possibilities for agency]. Janus 4/2018.
 • Turtiainen, Kati & Hiitola, Johanna (2018) Migrant parents talking back – Stigmatised identities and doing being ordinary. Qualitative Social Work, First Published September 4, 2018.
 • Hiitola, Johanna, Anis, Merja & Turtiainen, Kati (2018) Johdanto [Introduction]. In Johanna Hiitola, Merja Anis and Kati Turtiainen (eds.) Maahanmuutto, palvelut ja hyvinvointi. Kohtaamisissa kehittyviä käytäntöjä [Migration, services and welfare. Evolving practices in encounters]. Tampere: Vastapaino, 6–29.
 • Hiitola, Johanna & Peltola, Marja (2018) Tuotettu ja koettu toiseus viranomaisten ja maahanmuuttotaustaisen vanhempien kohtaamisissa. [Constructions of the “other” in migrant parents’ and welfare professionals’ encounters]. In Johanna Hiitola, Merja Anis and Kati Turtiainen (eds.) Maahanmuutto, palvelut ja hyvinvointi. Kohtaamisissa kehittyviä käytäntöjä [Migration, services and welfare. Evolving practices in encounters]. Tampere: Vastapaino, 124–145.
 • Hiitola, Johanna & Hautanen, Teija (2017) Assessing violence in the family – social work, courts and discourses. Nordic Social Work Research, 7(1), 30–41.

Scientific books and special issues in journals:

 • Hiitola, Johanna, Turtiainen, Kati, Gruber, Sabine & Tiilikainen, Marja (forthcoming) Parenthood in transition: Borderlands, transnational mobility and welfare society in Nordic countries. Routledge.
 • Hiitola, Johanna & Sotkasiira, Tiina (eds.) (2018) Pakkomuutto ja kotouttamistyö [Forced migration and integration work] Special issue. Janus 4/2018-
 • Hiitola, Johanna, Anis Merja & Turtiainen, Kati (eds.) Maahanmuutto, palvelut ja hyvinvointi. Kohtaamisissa kehittyviä käytäntöjä. [Migration, services and welfare. Evolving practices in encounters]. Tampere: Vastapaino.
 • Hiitola, Johanna (2015) Hallittu vanhemmuus. Sukupuoli, luokka ja etnisyys huostaanottoasiakirjoissa. [Governed parenthood. Out-of-home placements, gender, class and ethnicity] Tampere: Tampere University Press.

Other publications:

 • Mohammadi, Fatima, Abbasi, Habib & Hiitola, Johanna (2018) Yhdistystoiminta osana kotoutumista [NGO activism and its role in integration]. In Tuomo Kokkonen (ed.) Kotouttavat kontaktit. Puheenvuoroja maahanmuuttajien kotoutumisesta ja hyvinvoinnista. Kokkotyö säätiö, SEMPRE-hanke.
 • Hiitola, Johanna (2018) Kotoutumisen ulottuvuudet ja pakolaisten hyvinvointi. [Dimensions of integration and refugees’ well-being] Sosiaalitarkkailija. https://sosiaalitarkkailija.wordpress.com/2018/09/12/kotoutumisen-ulottuvuudet-ja-pakolaisten-hyvinvointi/
 • Hiitola, Johanna & Korkiamäki, Riikka (2016) Näkymättömät nuoret – täysi-ikäisiksi määriteltyjen alaikäisten turvapaikanhakijoiden tilanne on vaikea. [Invisible youth – The situation for young asylum seekers who are determined as adults is difficult] Sosiaalinen tekijä. https://sosiaalinentekija.wordpress.com/2016/11/05/nakymattomat-nuoret-taysi-ikaisiksi-maariteltyjen-alaikaisten-turvapaikanhakijoiden-tilanne-on-vaikea/
 • Hiitola, Johanna, Repo, Hanna, Vuolajärvi, Niina, Tapaninen, Anna-Maria, Pellander, Saara Maria, Sotkasiira, Tiina, Peltola, Marja, Katisko, Marja, Hirsjärvi, Irma, Fingerroos, Outi, Helén, Ilpo, Suoranta, Juha, Turtiainen, Kati, Tiilikainen, Marja Elina & Creutz, Karin Alice Mikaela (2016) Kenellä on oikeus perheeseen? [Who has the right to family?] RASTER. https://raster.fi/2016/02/08/kenella-on-oikeus-perheeseen/
 • Turtiainen, Kati & Hiitola, Johanna (2015) Varhaisen tuen palvelut maahanmuuttajataustaisille perheille. Ammattilaisten ja vanhempien kokemuksia. [Early Intervention Family Services for Migrant Families. Experiences of professionals and parents] Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja 68/2015.

© Siirtolaisuusinstituutti - Migration Institute of Finland Back to top